OHJEET RIITA-ASIASSA

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE

Tietosuoja-asetus GDPR 25.5.2018 voimaan.

ES -yhtiöiden tietosuoja- ja rekisteriselosteet

ES-Isännöinti Oy-tietosuojaseloste_tietosuoja-isannointiyrityksessamme (1)

LOMAKKEET

Vuokra-asunnon asuntohakemus (word),  asuntohakemus (pdf)

Vuokra-asunnon irtisanomislomake (word), irtisanomislomake (pdf)

 

Asumisoikeusasunnon asumisoikeushakemus (word), asohakemus (pdf)

Asumisoikeusasunnon aso-luopumisilmoitus (word), aso-luopumisilmoitus (pdf)

 

LINKIT JA VINKIT

Kuluttajien energianeuvonta  Motiva

Asumistukineuvonta  Kela

Toiminta-alueen sähköyhtiöt  KSS ja Kymenlaakson Sähkö

Ohjeita jätteiden lajitteluun  Kymenlaakson Jäte Oy

Muistattehan kierrätyksen.  Talousjätteisiin ei saa laittaa mitään muutto- tai remonttijätettä. Jäteastiat on tarkoitettu vain kotitaloudessa syntyville normaalista elämisestä muodostuville jätteille.

 

ASUMISVIIHTYVYYS JA YMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN

Lemmikkien ulkoiluttamisesta on säädetty järjestyslailla.  Ajantasainen lainsäädäntö löytyy alla olevasta linkistä.  Myös kaupungit ovat antaneet omat järjestysmääräykset, joissa on mm. otettu kantaa lintujen ruokintaan.  Nämä määräykset löytyvät asuinkaupunkisi nettisivuilta.  Järjestysmääräykset  järjestyslaki

Yörauhan kesto vaihtelee, mutta tyypillisesti se alkaa klo 22 tai 23 ja jatkuu aamuseitsemään saakka. Voit tarkistaa asian oman taloyhtiösi järjestyssäännöistä, joista löydät tarkemmat kiinteistökohtaiset ohjeet.

Pelastuslaki vaatii pelastusteiden pitämistä vapaana.  Autojen pysäköinti pihakäytäville on kielletty!  Piha-alueen turvallisuuden takaamiseksi ei pihakäytävillä ajo ole sallittua.  Liikuntarajoitteisen henkilön tai painavan tavaran vienti huoneistoon on sallittua rivitaloissa.  Tällöinkään ajoneuvoa ei voida pysäköidä huoneiston edustalle vaan se on siirrettävä mahdollisimman pian pysäköintiin varatulle alueelle.

Järjestyslain, -ohjeiden ja -määräysten tavoitteena on taata turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö.

MUUTAMA VINKKI MUUTTAJALLE

Poismuuttoa suunnitellessasi muista sanoa asunnon vuokrasopimus kirjallisesti irti ajoissa.  Luethan poismuutto-ohjeen . Tee muuttoilmoitus Postiin ja maistraattiin viimeistään viikon kuluessa muutosta. Aikaisintaan sen voi tehdä kuukautta ennen muuttopäivää. Ohjeet linkistä Väestörekisterikeskus

Järjestelmä välittää uudet osoitetietosi automaattisesti viranomaisille, Kelaan, ajoneuvontahallintoon, verohallintoon ja puolustusvoimille.

* Tee lista ja mieti minne kaikkialle muualle sinun on itse ilmoitettava uudet yhteystietosi. Olet vastuussa siitä, että laskut päätyvät muutossa oikeaan osoitteeseen ja ne maksetaan ajoissa.

* Hanki muuttoauto ja muuttoapu ajoissa. Muuttofirmoilla on kiireisiä aikoja, kuten viikonloput ja kuunvaihteet.

* Sovi internet-yhteyden siirrosta ajoissa operaattorin kanssa, jotta vältyt katkoksilta verkon käytössä.

* Tee sähkösopimus uuteen osoitteeseen soittamalla sähköyhtiöön. Muista irtisanoa vanha sähkösopimus.

* Tarkista kotivakuutusehdot uuteen asuntoon vakuutusyhtiöstä. Tarkista, että kotivakuutus on voimassa myös muuton aikana.

* Toimita tarvittavat lomakkeet Kelaan, jos saat tukia (esimerkiksi olosuhdemuutosilmoitus tai uusi asumistukihakemus).

* Palauta vanhan asunnon avaimet ajoissa ja varmista, että uuteen asuntoosi ei ole ylimääräisillä henkilöillä avaimia.

* Muistathan vanhan asunnon lisäksi tyhjentää ullakko- ja kellarikomeron sekä autotallin ja hoitaa  tilojen loppusiivouksen!


TIETOA OSAKKEENOMISTAJILLE

KUNNOSSAPIDON VASTUUNJAKO

Kiinteistöalan Kustannus Oy julkaisee asunto-osakeyhtiölain mukaista Vastuujakotaulukkoa yhtiön ja osakkaan kunnossapitovastuun jakautumisesta.  Täydellinen vastuunjakotaulukko on maksullinen ja useat taloyhtiöt ovat sen osakkeenomistajilleen jakaneet.

OSAKKAIDEN OMAT MUUTOSTYÖT

Osakkaan tulee kirjallisesti hakea taloyhtiöltä lupa huoneistossa tehtäville remonteille.  Selvitykset toimitetaan isännöitsijälle.  Isännöitsijä huolehtii siitä, että tarvittavat päätökset taloyhtiön puolella syntyvät kohtuullisessa ajassa ja remontista ilmoitetaan muille osakkeenomistajille, silloin jos se vaikuttaa muiden huoneistojen käyttöön.  Lyhyt lista osakkaan omatoimisista remonteista ilmoitusvelvollisuuksineen linkistämme  Remontti-ilmoitus ohjeet.docx

 

VIKA-ILMOITUKSET

Vikailmoitukset tulee tehdä taloyhtiönne käytännön mukaan isännöintitoimistolle.  Näin tulee myös tarkistettua onko kunnossapitotehtävä taloyhtiön vai osakkeenomistajan vastuulle kuuluva.

Yhteystiedot-sivulta löydätte isännöitsijöidemme  puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet sekä toimiston aukioloajat. Kiireelliset päivystystehtävät ilmoitetaan aina kiinteistöhuollon asiakastuen numeroon, joka palvelee 24 h vuorokaudessa.  Kiinteistöhuoltoyhtiö on toimittanut asukkaille yhteistietonsa ja ne on hyvä säilyttää helposti saatavilla hätätilanteiden varalta.

 

OSAKKEIDEN MYYNTI/LUOVUTUS

Isännöintitoimistolle tulee toimittaa osakkeiden kauppakirjasta kopio, osakekirjakopio siirtomerkintöineen sekä varainsiirtoveroilmoitus varustettuna verotoimiston leimalla.  Näin toimien varmistatte, että äänioikeutenne on kunnossa yhtiökokouksessa ja pääsette osallistumaan taloyhtiönne päätöksentekoon.

TALOYHTIÖN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

* Pidetään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

* Hallitus kutsuu koolle kirjallisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

* Varsinaisia yhtiökokouksia voi olla useampi vuodessa, jos yhtiöjärjestyksessä niin määrätään.

* Varsinaisten lisäksi pidetään tarvittaessa ylimääräisiä yhtiökokouksia mm. remonttien toteutukset

Asunto-osakeyhtiölaki turvaa osakkeenomistajien oikeudet.

Yhtiökokous on osakkaan tärkein vaikutuskanava taloyhtiössä!

HALLITUSPALKKION MAKSULOMAKE

ES hallituspalkkion maksutietolomake


TIETOA ISÄNNÖINTIASIAKKAILLE

Hyvä isännöintitapa – Isännöinnin eettiset ohjeet

Isännöitsijöiden Auktorisointiyhdistys ISA, Suomen Isännöintiliitto ja Suomen Kiinteistöliitto ovat hyväksyneet eettiset ohjeet koko isännöintialan noudatettavaksi.    Isännöintiyrityksemme huolehtii siitä, että koko henkilökuntamme tuntee nämä eettiset ohjeet ja on sitoutunut niihin.

Isännöintipalvelujen yleiset sopimusehdot ISE 2007

ISE 2007 tarjoaa yhteiset pelisäännöt isännöintisopimuksen taustaksi.

Isännöintitehtäväluettelo

ES-Isännöinti Oy käyttää isännöintisopimuksen tehtävien määrittämiseksi apunaan Kiinteistöalan Kustannus Oy:n julkaisemaa isännöintitehtäväluetteloa, jonka avulla saadaan selkeä palvelutarjotin luotua jokaisen taloyhtiö-asiakkaan tarpeita vastaavaksi.

Isännöinnin ammattitutkintokoulutus 

painottuu normaalin asunto-osakeyhtiön isännöintiin ja tähtää nimensä mukaisesti ammattitutkintoon. Isännöinnin ammattitutkinto perustuu lakiin ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Isännöintitehtävissä aloitteleville tutkinto antaa perusvalmiudet hoitaa normaalin asuinkiinteistön isännöintitehtäviä ja alalla jo toimineelle tai sivutoimiselle isännöitsijälle lisävarmuutta isännöintitehtäviin.

Isännöitsijän koulutus ja tutkinto ITS® 

on tarkoitettu jatkotutkinnoksi ensisijaisesti ammattitutkinnon suorittaneille, joilla on vähintään vuosi kokemusta isännöintitehtävien hoitamisesta. Koulutus painottuu asunto-osakeyhtiön isännöintiin, mutta koulutuksessa käsitellään asioita myös vuokra- ja liikekiinteistöjen kannalta.

Johtavan ammatti-isännöitsijän koulutus ja tutkinto AIT® 

on tarkoitettu asuin- ja toimitilakiinteistöisännöinnin johto- ja asiantuntijatehtävissä toimiville, sekä näihin tehtäviin aikoville kokeneille päätoimisille isännöitsijöille.

Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus

Tiedonantovelvollisuus astui voimaan 01.07.2014.  Heinäkuun rakennustyömaita koskevat tiedot ilmoitetaan syyskuun 5. päivään mennessä verottajalle.

Tiedonantovelvollisuus jakaantuu lähtökohtaisesti rakennustyön tilaajan velvollisuuteen ilmoittaa kuukausittain urakkatiedot sekä rakennustyön päätoteuttajan velvollisuuteen ilmoittaa kuukausittain työmaakohtaiset työntekijätiedot.

Rakennustyön tilaajalla on velvollisuus urakkasopimukseen liittyvien tietojen antamiseen, jos sopimuksen vastikkeen arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 15.000 euroa.