Tietosuoja- ja rekisteriseloste

ES -yhtiöt on laatinut henkilötietolakiin (523/199 10§ ja 24§) perustuvan tietosuoja- ja rekisteriselosteen.

Tietosuoja-asetus tuli voimaan 24.5.2016 ja sitä sovelletaan 25.5.2018 alkaen. Henkilötietojen on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista.

Rekisterinpitäjän tulee laatia jokaisesta eri henkilörekisteristä rekisteriseloste, joka on pidettävä yleisesti saatavilla esimerkiksi rekisterinpitäjän toimipaikassa tai verkkopalvelussa. Samaan henkilörekisteriin kuuluvat erikseen pidetyt atk-rekisterit ja manuaaliset luettelot ja kortistot, jos niitä käytetään saman tehtävän hoitamiseen.

ES -yhtiöiden tietosuoja- ja rekisteriseloste löytyy asiakkaille -välilehdeltä.